Proces sušenja građe

Posedujemo najsavremenije sušare za sušenje građe koje se sastoje od 4 komore ukupnog kapaciteta 510 m3

Sušara je pogodna za sušenje građe svih vrsta.

U obzir dolazi kako parena, tako i neparena građa

Debljine:

 • 25mm,
 • 32mm,
 • 38mm,
 • 50mm,
 • 60mm i
 • 70mm

Tip drveta:

 • bukova,
 • čamova,
 • topolova,
 • hrastova,
 • jasenova….

Prilikom prijema robe na sušenje obavlja se istovar robe u prijemnom delu, gde se vrši prijemna evidencija robe.

susenje gradje

Nakon čega roba ulazi u sušaru.

susenjegradje.rs

Proces sušenja nadgleda osoba koja ima dvadesetogodišnje iskustvo u oblasti sušenja i u bilo kom momentu korisnik naše usluge može dobiti informacije o trenutnom procentu vlažnosti njegove robe i preostalom vremenu do kraja procesa sušenja.

susenje gradje
susenje gradje
susenje gradje

Nakon završenog procesa sušenja korisnik naše usluge biva obavešten o tome.

susenje gradje
susenje gradje

Po završetku sušenja, roba se skida sa letvica i pakuje.

susenje gradje
susenjegradje.rs

Sledi utovar robe po dogovoru sa korisnikom usluga.

Takođe, pružamo i mogućnost utovara robe u kontejnere.

susenjegradje.rs
susenjegradje.rs